TAXE

TAXE COLEGIUL MEDICILOR CARAŞ-SEVERIN Pret
Taxa înscriere CMCS 50 Lei
Taxa eliberare certificat membru 50 Lei
Taxa eliberare duplicat certificat membru 100 Lei
Taxa eliberare certificat profesional curent 100 Lei
Taxa transfer 100 Lei
Taxa avizare cabinet (schimbare sediu, forma de organizare, punct de lucru) 250 Lei
Cotizaţie 50 lei/luna