Alegeri Comisia de Disciplină 2023

În perioada septembrie-octombrie 2023 vor avea loc alegerile pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:

Pentru Comisia de Disciplină de la nivelul Colegiului Medicilor Caras- Severin:

  • 22 și 23 septembrie 2023 – Turul I
  • 6 și 7 octombrie 2023 – Turul al II-lea (dacă este cazul)

Pentru Comisia Superioară de Disciplină:

  • 13 octombrie 2023 – Turul I
  • 27 octombrie – Turul II (dacă este cazul)

În temeiul art. 453 și 454 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiilor de disciplină se aleg din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani, prin vot secret și pe baza candidaturilor depuse. Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplină vor fi aleşi de Adunarea generală naţională.

În temeiul art. 112 din Statutul Colegiului Medicilor din România, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a adoptat  Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, din 28.04.2023 , https://www.cmr.ro/regulament-electoral-2023 ,care prevede posibilitatea de a vota fizic (la secția de votare) sau prin mijloace de comunicare la distanță (vot electronic – Aplicația Medicului – Colegiul Medicilor din România (cmr.ro)).

 Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi.

Acest demers demonstrează angajamentul CMR pentru respectarea drepturilor membrilor săi de a alege și de a fi aleși, prin vot personal, direct, secret și liber exprimat, intenția de încurajare a participării tuturor membrilor la acest proces electoral democratic și determinarea de a investi în proiecte care valorizează progresele tehnologice ale prezentului în sprijinul consolidării și dezvoltării acestei organizații cu rol major în sistemul de sănătate și în societatea din România.

Persoanele care doresc să depună candidaturi pentru a dobândi calitate de membru în Comisia de Disciplină teritorială a CM Caras- Severin trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie membre ale Colegiului Medicilor Caras- Severin
  • să aibă cotizația plătită la zi
  • să fie medici primari cu vechime în profesie de cel puţin 7 ani
  • să nu fi săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

Candidaturile trebuie să conțină:
a) o declaraţie de candidatură; (art. 37 din Regulamentul electoral)
b) un curriculum vitae;
c) o scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ-jurisdicţionale etc.

Candidaturile se depun în perioada 1-31 august 2023, personal, prin poştă, prin curier, în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru, la sediul din Reșița, str. Spitalului, nr. 36, jud. Caraș-Severin .


Publicat: