Acreditări medici

Descarcă lista tuturor actelor necesare în format docx.

Acte necesare înscrierii în CMCS

 • formular de înscriere tip;
 • copie C.I.;
 • cazier judiciar;
 • copie certificat nastere;
 • copie certificat casatorie;
 • diploma de absolvire în copie legalizată sau prezentată în original;
 • copie carnet de medic rezident vizat;
 • certificat de sănătate tip A5 care să includă viza medicului psihiatru;
 • copie polița sau polițe de asigurare malpraxis care să acopere specialitățile pentru care se acorda avizul – conform cu originalul;
 • declarație pe propria raspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau de nedemnitate prevăzută de lege;
 • taxa de înscriere – 50 lei;
 • taxa eliberare certificat membru – 50 lei;
 • cotizatie de membru – 100 lei/lună;

Acte necesare avizare anuală a certificatului de membru

 • cerere tip  acordare viză anuală;
 • obligatoriu o dată la 5 ani adeverință de la locul de muncă sau declarație pe proprie răspundere care să ateste practica legală a profesiei;
 • certificat membru vechi în original;
 • copie carte de identitate;
 • copie polița sau polițe de asigurare malpraxis care să acopere specialitățile pentru care se acorda avizul – conform cu originalul;
 • copie diplome ore EMC- conform cu originalul (minim 25/an); (pentru încheierea ciclului de 5 ani – min 200 EMC);

Medici pensionari:

 • cerere tip acordare viză anuală;
 • copie carte de identitate;
 • certificat membru vechi în original;
 • copie polița sau polițe de asigurare malpraxis care să acopere specialitățile pentru care se acorda avizul – conform cu originalul;
 • copie diplome ore EMC (minim 40/an);
 • certificat de sănătate tip A5 care să includă viza medicului psihiatru;

Descarcă formulare / documente

 • Cerere de înscriere, format .docx – descarcă
 • Cerere de avizare anuală a certificatului de membru, format .docx – descarcă
 • Decizia 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România şi stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, format .pdf – descarcă

Eliberare certificat profesional curent


Continuare activitate pensionari

 • Decizia nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare
 • Decizia nr. 7/2008 privind completarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare
 • Decizia nr. 3/2009 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activității medicale peste vârsta legală de pensionare
 • Decizia nr. 11/2016
 • Cerere continuare activitate

Transfer