Anunț adunare generală 2018

Colegiul Medicilor Caraș-Severin anunță pentru data de 13.02.2018 Adunarea Generală a CMCS. Aceasta se va desfășura la ora 14,00, la Spitalul Județean de Urgență Reșița, et. 5.

Ordinea de zi cuprinde dare de seamă a raportului de activitate pentru anul 2017 și de validare a exercițiului financiar , prezentarea programului pentru anul 2018 , prezentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018.


Publicat: