Comunicat privind intențiile MS și CNAS
pentru anul 2024

Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Caraș-Severin văzând propunerile Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate publicate în trasparență decizională, referitoare la modificarea condițiilor acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2024, a luat act cu indignare de intenția acestora de a diminua drastic cu aproximativ 40% veniturile medicinei primare și ale ambulatoriilor de specialitate prin noile valori ale punctelor și reducerea serviciilor medicale plătite acordate populației.

Consecințele noilor propuneri sunt și vor rămâne în imposibilitatea acordării asistenței medicale prin atractivitatea scăzută a specialității de medicină de familie, dispariția treptată a medicinei primare din mediul rural, accesul deficitar al populației la servicii medicale de bază și în special seviciilor oferite unor categorii de populație defavorizate.

Cabinetele medicale de medicină de familie din județul Caraș- Severin vor fi aduse în situația de a nu mai putea funcționa , având în vedere creșterea costurilor utilităților, salariilor personalului medical și auxiliar, aprovizionării cu materiale sanitare și a celor necesare desfășurării activității zilnice, inflației, toate acestea corelate cu creșterea timpului de așteptare la programarea pacienților pentru oferirea de servicii medicale.
Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Caraș-Severin precizează că, subfinanțarea trenantă a medicinei primare a condus la penuria de medici de familie în sistemul de sănătate din România și la imposibilitatea acordării serviciilor medicale de baza în multe zone din țară.

Subfinanțarea sistemului medical și în special al medicinei de familie și a ambulatoriilor de specialitate împreuna cu politici economico- sanitare incoerente conduc la încălcări ale dreptului fundamental la sănătate.

Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Caraș-Severin solicită o reevaluare a propunerilor Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și susține corpul medical din județul nostru în toate acțiunile care vor fi desfășurate în vederea corectării acestor disfuncționalități.

Președinte Colegiul Medicilor Caraș-Severin
Dr. SORAN GAVRIL,
Medic primar chirurgie, Doctor în medicină


Citește Comunicatul în original, format PDF.


Publicat: