Decizia nr. 7 a CMR privind acordarea unor credite EMC

Decizia nr. 7 din 25.06.2021 privind acordarea unor credite EMC

În temeiul art. 414, art. 422 și art. 439 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Deciziei Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 55 din 30.04.2020,

Văzând dispozițiile Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 9 din 18.12.2020,

CONSILIUL NAȚIONAL

al

COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

DECIDE

Art. 1. Colegiul Medicilor din România, ca organism de reglementare a profesiei medicale şi autoritate competentă în domeniul educației medicale continuă (EMC), acordă tuturor medicilor membri ai CMR 40 de credite EMC pentru anul 2020, recunoscând pregătirea şi activitatea medicală susținută în condiții excepționale datorate pandemiei COVID 19.

Art. 2. Decizia se comunică Departamentului profesional – științific şi de învățământ a Colegiului Medicilor din România, în vederea diseminării la nivelul colegiilor teritoriale.

Art. 3. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de colegiile teritoriale.

Document PDF


Publicat: